הבית > חדשות > תוכן

הגדרה פשוטה של מנוע Brushless

Jan 11, 2018

הגדרה פשוטה של מנוע ללא מברשת


נפוץ בשוק של מנוע DC מברשת,


ניתן לחלק את זווית הפאזה לשתי קטגוריות, כלומר 60 מעלות ו -120 מעלות פאזה זווית של מנוע brushless (כלומר, 6 חריצים או 9 חריצים של נקודות)


מחולק על ידי מהירות, ניתן לחלק במהירות גבוהה מנוע brushless ו-מהירות נמוכה מנוע brushless;


מחולק על ידי כוח, ניתן לחלק מנוע גבוהה כוח מברשת, מנוע כוח נמוך brushless


מחולק על ידי שיטת הנהיגה, יש דרכים לנהוג מנוע brushless ו Masao גל כונן מנוע brushless


מחולק על ידי הדרך את הכונן ממוקם, יש מובנית כונן מנוע brushless ו מנוע כונן חיצוני brushless


על פי אם המנוע יש חיישן מיקום לנקודות, מחולק למצב חיישן המנוע מנוע ללא תנועה וללא מנוע brushless המנוע.